PROVEDENÍ SLUŽEB NA VYSOKÉ ÚROVNI
Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
TR 110/22kV SLANÝ
Kompletní rekonstrukce transformovny
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zajištění pohotovosti v režimu 24/7
LINKA DPD 1600 V1, V2, V3 - JIŽNÍ SVAHY
Kompletní dodávka elektročásti a systému řízení

Aktuality

 • 02. 06. 2014

  Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky „Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru“. Zadavatelem je Česká republika – Česká rozvojová agentura. Předmět plnění bude realizován v rozmezí let 2014 – 2016. Jedná se tak navázání na dlouholetou působnost naší společnosti na území Mongolska.

 • 22. 05. 2014

  Společnost Bohemia Müller s.r.o. je oficiálním partnerem 6. odborné konference „Elektrizační soustava 2014“ s tematickým zaměřením Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn.

 • 19. 05. 2014

  Společnost Bohemia Müller s.r.o. podepsala se společností ZAT a.s. smlouvu o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít programové vybavení Pertinax, a to pro aplikace provozované společností Severočeské doly a.s.. Jedná se o navázání hlubší spolupráce se zavedeným dodavatelem řídících systémů.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí.

Proto se od svého vzniku firma zaměřila na dodávky pro doly, velké průmyslové podniky, výrobce a distributory elektrické energie a v neposlední řadě i společnosti zabývající se přenosem elektrické energie.

V současnosti jsou hlavní náplní společnosti následující činnosti:

 • Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
 • Dodávky a montáže zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN a ZVVN
 • Dodávky a montáže důlní technologie – část elektro, MaR a SKŘ
 • Vytváření SW aplikací a najíždění energetických technologii

VOLNÁ MÍSTA

PŘIDEJ SE K NÁM HLEDÁME PROFESIONÁLY V OBORU ELEKTRO